Protejarea Datelor

Pendl & Piswanger România se angajează pe deplin să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților, candidaților, partenerilor și furnizorilor noștri. Această declarație rezumă politica noastră privind colectarea, utilizarea și transferul datelor dvs. personale, măsurile de securitate pe care P&P le ia pentru a proteja astfel de date și drepturile dumneavoastră în legătură cu acestea.

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE CANDIDAȚILOR/APLICAȚILOR P&P ROMÂNIA

Acest site aparține și este administrat de compania Dr. Pendl şi Dr. Piswanger România SRL cu sediul în Bucureşti, Str Nicolae Golescu Nr. 17, Etaj 1, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/4791/2000 cod fiscal nr. RO13066449, cont nr. RO87 MIRO 0000 1301 6559 0901 la PROCREDIT, Filiala Victoriei, denumită în continuare P&P.

P&P, se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor noștri și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori. Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului.Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această politică de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, vă puteți retrage consimțământul. Pentru a vă revoca acordul, vă rugăm să ne transmiteti un e-mail la office@ppromania.ro. Dacă vă revocați consimțământul, informațiile dvs. de cont și de profil vor fi eliminate din baza noastră de date. Informațiile colectate pe site-urile și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeana și sunt supuse Regulamentului 679/2016.

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm informații despre dvs. atunci când ne trimiteți CV-ul prin intermediul site-ului nostru. Colectăm informații direct de la dvs., cum ar fi:

 • Informațiile de contact, CV-ul, certificări, diplome de calificare și informațiile despre locul de muncă dorit.
 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact.
 • CV-ul sau scrisoarea de intenție, experiența de lucru anterioară și / sau relevantă sau alte experiențe, educație, transcrieri sau alte informații pe care ni le furnizați în sprijinul unei aplicații și / sau al procesului de aplicare și recrutare.
 • Informații din interviuri și discutii telefonice pe care le puteți avea, dacă este.
 • Detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensare și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe de locuri de muncă și tipul de organizație.
 • Detalii despre cum ați aflat despre poziția pentru care aplicați.
 • Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informații despre cetățenia dumneavoastră, informații medicale sau de sănătate, date privind originea rasială, etnică sau religioasă.
 • Informații din referințe și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv informațiile furnizate de terți; și / sau scrisori de.
 • Informațiile referitoare la orice antecedente din relațiile anterioare de angajare.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Informațiile dvs. vor fi utilizate de P&P în scopul realizării procesului de selecție și de recrutare de persoane, care include:

 • Evaluarea aptitudinilor, calificărilor și intereselor privind oportunitățile de carieră.
 • Verificarea informațiilor și efectuarea de verificări de referințe și / sau efectuarea de verificări de fond (dacă este cazul).
 • Comunicarea cu despre procesul de recrutare și / sau cererea (cererile) dvs., inclusiv, dacă este cazul, informarea despre alte potențiale oportunități de carieră.
 • Crearea și / sau transmiterea rapoartelor conform legilor și / sau regulamentelor locale, după caz.
 • Îmbunătățirea aplicării și/sau procesului de recrutare al P&P, inclusiv îmbunătățirea diversității în practicile de recrutare.
 • Respectarea legilor, reglementărilor, proceselor legale sau a cererilor guvernamentale aplicabile.

În unele situații vom folosi, de asemenea, informațiile dvs. pentru a proteja drepturilele și proprietatea P&P, drepturile utilizatorilor, candidaților, angajaților sau altor persoane interesate, după cum este necesar prin ege.

În urma aplicării pentru procesul de recrutare, P&P va colecta, prelucra și stoca informațiile din dosarul dvs. de aplicant/candidat în baza de date a companiei P&P.

Cine poate avea acces la informațiile dvs

Informațiile dvs. pot fi împărtășite cu companii terțe ce au statut de client al companiei P&P și care au contractat serviciile de recrutare ale companiei P&P. P&P poate uneori să fie obligat să vă dezvăluie informațiile dvs. unor terțe părți externe, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare și / sau agențiile de aplicare a legii, în scopul respectării legilor și reglementărilor aplicabile sau ca răspuns la o procedură legală. Vom împărtăși, de asemenea, informațiile dvs. personale cu terțe părți dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței P&P, a utilizatorilor, a altor candidați, a angajaților și a altor persoane vizate, sau în cazurile prevăzute de lege.

O notă importantă despre CV-ul dvs

Când ne transmiteti un CV, îl stocăm în baza noastră de date cu CV-uri aflată pe teritoriul Uniunii Europene. Nu putem controla păstrarea, utilizarea sau confidențialitatea CV-urilor care au fost vizualizate deja de către posibili angajatori în cadrul procesului de recrutare. După ce a fost dezvăluit CV-ul dvs., P&P nu îl poate recupera de la terții care au accesat CV-ul. CV-ul pe care ni-l transmiteți nu trebuie să conțină date sensibile referitoare la (i) originea rasială sau etnică (ii) convingerile politice (iii) convingerile filozofice sau religioase; (iv) apartenența la un sindicat sau la un partid politic; (vii) istoricul infracțiunilor sau a procedurilor penale și a sancțiunilor sau amenzilor asociate; (viii) comiterea oricărui comportament ilegal sau necorespunzător și a sancțiunilor asociate; sau (ix) orice număr de identificare a unei persoane. Dacă CV-ul sau profilul dvs. conține aceste informații, sunteți de acord că este pe propriul dvs. risc.

Minori 

P&P nu este destinat și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință, informații de la copiii sub 18 ani.

Cum împărțim informații cu terți?

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. Dr. Pendl & Dr. Piswanger Romania SRL va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

Clienți ai companiei Dr. Pendl & Dr. Piswanger Romania SRL

Ținând cont de specificul activității noastre, P&P va transmite către clienții săi, datele personale ale candidatilor din procesul de recrutare. Vom partaja sau pune la dispoziţie clienților doar acele informații necesare, pentru îndeplinirea obiectului contractului de recrutare. Aceste informații pot fi folosite de aceştia doar pentru scopul recrutării, orice alte utilizare nefiind permisă în baza prezentului acord.

Furnizorii de servicii externi

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externi Dr. Pendl & Dr. Piswanger Romania SRL sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, P&P va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs. personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară.
 • Datele de recrutare: pentru 36 luni /cu excepția situatiei privind pretenţii sau reclamații sau, în cele din urmă, acţiuni în justiţie ce trebuie rezolvate.
 • Pentru activitățile de prelucrare în scopuri de promovare a serviciilor și produsele companiei, stocăm datele pe o perioadă limitată de 12.

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Dr. Pendl & Dr. Piswanger Romania SRL vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:     – contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,                                                                                                                                                          – prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,                                                                                                                                               – nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau                                                                                                             – vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.
 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:            – – datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod.                                                                                                                                        – – aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare.                                                                                            – datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.                                                                       Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară                                                                                      – în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi.                                        – în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor.                                                                                 – – pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Ați putea obiecta – în orice moment – la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Vă rugăm să rețineți

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau o parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.
 • Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor- Cristiana Deca, în scris sau sub formă de text, scriind un email la dpo@decalex.ro  de telefon 0742297538 sau o scrisoare la adresa indicată mai jos Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 47, bl. E3a, sc.1, et. 4, ap. 08, sector 3.